Elu on mäng, mis lõpeb alati surmaga, ükskõik kuidas sa seda ka ei mängiks

Saturday, 29 January 2011

You and I


 At least I know you care

miss you

Me and you is friends
you smile, I smile
you hurt, I hurt
you cry, I cry
you jump off a bridge,
I gonna miss you.